Céljaink

csimpanz

A Rügyek és Gyökerek elnevezésű hálózat egy fiatalok által, fiatalok részére kidolgozott humanitárius és környezetvédelmi oktatási program.
Fiatalok százezrei döntöttek már úgy szerte a világon, hogy nekigyürkőznek, és segítik a közösséget és környezetüket, amelyben élnek. Függetlenül attól, hogy egy osztályon vagy iskolán belül, egy ifjúsági mozgalomban vagy egy önkéntes csoportban, egyedül vagy egy mentor segítségével tevékenykednek, a Rügyek és Gyökerek csoportokon keresztül nap mint nap szembesülnek társadalmunk kihívásaival.

A globális hálózat szervezetei az állatok, a környezet és az embertársak védelmét tűzték ki célul. A szervezetekben dolgozó fiatalok és idősek mind egy közös cél, a szebb és élhetőbb jövő érdekében munkálkodnak hatalmas erőfeszítéssel és lelkesedéssel. Azért, hogy hatékonyan tudjanak cselekedni, és hozzájárulhassanak környezetünk, vagyis mind az állatvilág, mind saját jólétünk jobbításához, a Rügyek és Gyökerek program biztosítja a fiatalok számára azt az alapvető tudást és képességeket, amelyek minden olyan állampolgár számára szükségesek, akik elkötelezettek egy nyitott, békés és törődő társadalom létrehozása iránt, amely tiszteli az őket körülvevő világot.

A lehetőségek tárháza tanulás és társadalmi cselekedetek szempontjából kimeríthetetlen.  Megannyi csoport és projekt létezik, mint például a zöldségeskertek létrehozása, az elektronikai hulladék gyűjtése és újrahasznosítása, a hulladék csökkentése és válogatása, a rászorulók segítése, afrikai természetvédelmi projektek támogatása stb. Minden egyes kampány arra törekszik, hogy amennyire lehetséges, összekapcsolja a természetvédelmet a társadalmi, a környezeti és az állati jóléttel. Emellett, az embereket segítő kezdeményezések idővel kiterjedhetnek a környezet és az állatok védelmére is.

Intézetünk olyan pedagógusokkal dolgozik együtt, akiknek célja az önkéntességen keresztül történő ismeretterjesztés eszméjének terjesztése. Programunk lehetőséget teremt a tananyagban szereplő tantárgyak tanítására szórakoztató, fiatalok által irányított projekteken keresztül. Az Eszköztár, vagyis az oktatási anyag, amelyet a pedagógusok rendelkezésére bocsátunk, lehetőséget ad a diákok által kezdeményezett projektek megvalósítására. A Jane Goodall Intézet által megfogalmazott négy egyszerű lépés segítségével a pedagógusok sikeresen fogják tudni ösztönözni, lelkesíteni a fiatalokat, megfigyelni és értékelni közvetlen környezetüket, meghatározni a projekt megvalósításához szükséges tevékenységeket, és méltatni az elért sikereket. Módszerünk segít elindítani a fiatalokat egy tudatos, fenntartható jövő megvalósítása irányában.

A magyarországi Rügyek és Gyökerek program célja:
  • A fiatalok inspirálása.
  • Az egymáshoz való szoros kapcsolódásunk, a világ egységének tudatosítása.
  • Törődő és együttérző vezetők képzése.
  • Egy olyan, fiatalok alkotta hálózat létrehozása, amelynek tagjai a Rügyek és Gyökerek program nemzetközi hálózatának részesei lehetnek, segítve így a tágabb világba történő bekapcsolódásukat, annak megértését, és a jobbítása érdekében végzett munkát.
  • Különösen fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet a jövő generációinak szerepére a jelenlegi súlyos környezeti válság kezelésében.
Az Eszköztár elérhető itt >>>